Boja
nuca-merc

Agronatur

agronatur
nuca-merc

AGRONATUR stočna hrana

Novitet koji garantira kvalitet!
 
AGRONATUR stočna hrana – proizvedeno u Sloveniji, poznatog proizvođača Perutnina Ptuj, koji nude široku paletu krmnih smjesa za stoku, pripremljenih od genetski modificiranih sirovina, osigurava optimalan obrok mliječnim kravama, visoku mliječnost i dobru plodnost, kao i ekonomičan tov goveda i visoke dnevne priraste.
 
Potražite u našim poslovnicama!